இணையத்தில் படுஆக்டிவாக இருக்கும் இவரை  இன்ஸ்டாகிராமில் 2 மில்லியன் பின்தொடர்பாளர்கள் உள்ளனர்.

இணையத்தில் படுஆக்டிவாக இருக்கும் இவரை  இன்ஸ்டாகிராமில் 2 மில்லியன் பின்தொடர்பாளர்கள் உள்ளனர்.

‘காதல் கண் கட்டுதே’ திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் 
அறிமுகம் ஆனார்.