#யாழ் #போதனா #வைத்தியசாலையில் #நிலைமை‼‼‼‼‼

முல்லைத்தீவுக்கு செல்லும் வட்டுவாகல் பாலத்தின் நிலையே இது..


புகைப்படங்கள்: முகநூல் நண்பர்கள் ஊடாக..